MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HUR KONFERENSEN OM EUROPAS FRAMTID KAN SE UT