SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU PRIPRAVA KONFERENCE O PRIHODNOSTI EVROPE