OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE PRÍPRAVA KONFERENCIE O BUDÚCNOSTI EURÓPY