KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI KONFERENCES PAR EIROPAS NĀKOTNI VEIDOŠANA