KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI RENGIAMĖS KONFERENCIJAI DĖL EUROPOS ATEITIES