KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU PRIPREMA KONFERENCIJE O BUDUĆNOSTI EUROPE