KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOHTI EUROOPAN TULEVAISUUTTA KÄSITTELEVÄÄ KONFERENSSIA