KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA TULEVIKU TEEMALISE KONVERENTSI KUJUNDAMINE