Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10125 — GBL/Canyon) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 64/01