Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10125 — GBL/Canyon) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 64/01