C-49/19. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2020. november 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Elektronikus hírközlés – Egyetemes szolgáltatás, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogok – 2002/22/EK irányelv – Hálózatok és szolgáltatások – 13. cikk – Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek finanszírozása – Megosztási mechanizmus – Az átláthatóság elve, a legkisebb piactorzulás elve, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve és az arányosság elve)