NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/1011, POKUD JDE O REFERENČNÍ HODNOTY EU PRO TRANSFORMACI HOSPODÁŘSTVÍ SPJATOU S KLIMATEM, REFERENČNÍ HODNOTY EU NAVÁZANÉ NA PAŘÍŽSKOU DOHODU A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE UDRŽITELNOSTI PRO REFERENČNÍ HODNOTY