SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1369/84 VAN MEVROUW ELISE BOOT, DE HEREN MANFRED EBEL, FLORUS WIJSENBEEK EN HORST SEEFELD AAN DE COMMISSIE: UITVOERING EN TOEPASSING VAN VERORDENING (EEG) NR. 954/79 VAN DE RAAD BETREFFENDE DE BEKRACHTIGING VAN OF TOETREDING DOOR DE LID-STATEN TOT HET VERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES INZAKE EEN GEDRAGSCODE VOOR LIJNVAARTCONFERENCES