Zadeva C-500/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. aprila 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Specializat Cluj – Roumanie) – AU/Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti (Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Trgi finančnih instrumentov – Direktiva 2004/39/ES – Pojma „majhni vlagatelj“ in „potrošnik“ – Pogoji za sklicevanje na status potrošnika – Določitev pristojnosti za odločanje o zahtevku)