Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2021 2021/C 114/33