Schriftelijke vraag E-5215/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) aan de Commissie. Kustvaart in Griekenland — Verordening (EG) nr. 3577/92