Cauza C-433/05: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 aprilie 2010 (cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Handens Tingsrätt — Suedia) — Procedură penală împotriva Lars Sandström (Directivele 94/25/CE și 2003/44/CE — Apropierea legislațiilor — Ambarcațiuni de agrement — Interdicție privind utilizarea motovehiculelor nautice în afara culoarelor publice de navigație — Articolele 28 CE și 30 CE — Măsuri cu efect echivalent — Accesul pe piață — Obstacol — Protecția mediului — Proporționalitate — Directiva 98/34/CE — Articolul 8 — Modificarea legislației naționale — Obligația de notificare — Condiții)