Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2