Kommissionens förordning (EG) nr 28/97 av den 9 januari 1997 om genomförandebestämmelser för särskilda åtgärder för att försörja de franska utomeuropeiska departementen med vissa vegetabiliska oljor avsedda för bearbetningsindustrin och upprättandet av en prognostiserad försörjningsbalans