Verordening (EG) nr. 28/97 van de Commissie van 9 januari 1997 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen met bepaalde landbouwproducten wat betreft sommige soorten plantaardige olie voor de verwerkende industrie, en bepaling van de voorzieningsbalans daarvoor