Mål C-228/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Niedersächsischen Finanzgericht (Tyskland) den 2 juni 2020 – I GmbH mot Finanzamt H