Писмен въпрос E-3941/08, зададен от Gisela Kallenbach (Verts/ALE) на Комисията. Закон за борба с дискриминацията, спрян в хърватския парламент