Întrebare scrisă E-1606/10 adresată de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Comisiei. Posibilitatea reclasificării meduzelor ca produs alimentar