Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/1838 nuostatos, susijusios su tam tikromis 2020 m. žvejybos Baltijos jūroje galimybėmis, ir Reglamento (ES) 2020/123 nuostatos, susijusios su tam tikromis 2020 m. žvejybos Sąjungos vandenyse ir Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse galimybėmis