Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1838 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες για το 2020 στη Βαλτική Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/123 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες για το 2020 εντός και εκτός ενωσιακών υδάτων