Zaak T-574/14: Arrest van het Gerecht van 26 september 2018 — EAEPC / Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Parallelhandel in geneesmiddelen — Overeenkomst waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de prijzen die in rekening worden gebracht in geval van wederverkoop in Spanje en de prijzen die in rekening worden gebracht bij uitvoer naar andere lidstaten — Verzoek om een klacht opnieuw te onderzoeken na arresten van het Hof en het Gerecht — Artikel 266 VWEU — Afwijzing van een klacht — Geen belang van de Unie — Staking van de mededingingsverstorende gedragingen — Geen mededingingsverstorende gevolgen die voortduren — Behandeling van de zaak door een mededingingsautoriteit van een lidstaat — Verplichtingen op het gebied van het onderzoek van een klacht — Artikel 105 VWEU — Artikel 7 van verordening (EG) nr. 1/2003 — Procedurele rechten van een klager — Motiveringsplicht”)