Schriftelijke vraag P-0052/05 van Anne Van Lancker (PSE) aan de Commissie. Belasting op geldstromen als hulpmiddel voor de structurele aanpak van rampen