Писмен въпрос E-2473/08, зададен от Dorette Corbey (PSE) на Комисията. Листерия