Komisjoni arvamus, 20. juuni 2012 , Ühendkuningriigis Essexis asuva Bradwelli tuumarajatise dekomisjoneerimisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise muudetud kava kohta vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 37