Schriftelijke vraag E-5027/10 Lorenzo Fontana (EFD) aan de Commissie. Transacties tussen Turkije en Iran voor de uitwisseling van uranium