United Foods και Van den Abeele Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Απριλίου 1981. # NV United Foods και PVBA Aug. Van den Abeele κατά του Βελγικού Δημοσίου. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Rechtbank van eerste aanleg Brugge - Βέλγιο. # Υγειονομικός έλεγχος ιχθύων. # Υπόθεση 132/80. TITJUR