Komission päätös, tehty 2 päivänä toukokuuta 2005, eläinten terveyttä koskevista suojatoimenpiteistä afrikkalaista sikaruttoa vastaan Sardiniassa, Italiassa (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1321) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2005/363/EY)