Komisjoni otsus, 2. mai 2005, sigade aafrika katku suhtes võetavate loomade tervisekaitsemeetmete kohta Sardiinias, Itaalias (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1321 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2005/363/EÜ)