Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2005 που αφορά μέτρα υγειονομικού ελέγχου κατά της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στη Σαρδηνία (Ιταλία) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1321] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/363/ΕΚ)