Schriftelijke vraag E-010017/10 Christel Schaldemose (S&D) aan de Commissie. Verkoopbevorderende maatregelen