Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2029 a Comisiei din 18 decembrie 2018 de determinare a limitelor cantitative și de alocare a cotelor pentru substanțele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 [notificată cu numărul C(2018) 8655]