Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte — Thematisch prioritair gebied: Beleidsondersteuning en anticiperen op wetenschappelijke en technologische behoeften — Identificatiecodes uitnodiging: FP6-2005-SSP-5A