Kvietimas teikti dalyvavimo netiesioginiuose MTTP veiksmuose paraiškas pagal specialiąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo programą: Europos mokslinių tyrimų erdvės integravimas ir stiprinimas — Teminė prioritetinė sritis: Parama politikai ir mokslinių bei technologinių poreikių numatymas — Kvietimo kodas: FP6-2005-SSP-5A