Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje v rámci specifického programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace s názvem Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru — Prioritní tematická oblast: Podpora politik a předvídání vědeckých a technických potřeb — Identifikátory výzvy: FP6-2005-SSP-5A