Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske 2020/C 51/12