Zaak C-410/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court of the United Kingdom (Verenigd Koninkrijk) op 27 mei 2019 — The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd