Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9125 – Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) (Text av betydelse för EES.)