Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot vaststelling, voor 1995, van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden van toepassing op vaartuigen die de vlag van Letland voeren (door de Commissie ingediend)