SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 117/86 VAN DE HEER LAMBERT CROUX AAN DE COMMISSIE: DE GRENSARBEIDERS IN DE LID-STATEN VAN DE EEG