Zaak T-156/04: Beroep, op 27 april 2004 ingesteld door Electricité de France (EDF) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen