Līgums par Konstitūciju Eiropai - III DAĻA. SAVIENĪBAS POLITIKA UN DARBĪBA - IV SADAĻA. AIZJŪRAS ZEMJU UN TERITORIJU ASOCIĒŠANA - III-289. pants