Věc C-255/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 11. dubna 2018 – State Street Bank International GmbH v. Banca d’Italia