Komisijas Lēmums ( 2004. gada 15. aprīlis ) par dokumentu sprāgstvielu pārvešanai Kopienas iekšienē (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 1332) (2004/388/EK)