Odluka Komisije od 15. travnja 2004. o dokumentu za transfer eksploziva unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1332) (2004/388/EZ)