Komission päätös , tehty 15 päivänä huhtikuuta 2004 , yhteisössä tapahtuvaa räjähdystarvikkeiden kuljetusta koskevasta asiakirjasta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1332) (2004/388/EY)